آینده ام خواب است

آینده ام خواب است
دررویای فراموشی
اَکر بیدارش کنم
اکنون خواب آلود می شود .
فریما

12243426_143116772711724_1767434904947307545_n

 

تو بلند صدایم کن

این فاصله ها که
کاره ای نیستند
تو بلند صدایم کن
من هر جای این دنیا باشم
سفت در اغوشت میگیرم….

12243426_143116772711724_1767434904947307545_n