فقط گاهی به یاد من برگای پاییزو ببین

مثل برگای پاییزی روی دلم پا میذاری
یه زخمه کهنه تا ابد توی دلم جا میذاری
پاییزه و شبای من پر از سکوت و ماتمه
ای کاش فراموشم بشه هر چی که از تو یادمه
وقتی به من نمیتابی آروم آروم زرد میشم
پاییز که از راه میرسه میمیرمو سرد میشم
آهنگه این شبای من خشخشه برگِ پاییزه
اگه بتابی تو به من لحظه ی مرگِ پاییزه
نه، دیگه از تو نمیخوام حتی یه تابش کوچیک
حالا که داری رد میشی فقط یه خواهش کوچیک
وقتی که پاییز میرسه گاهی به یاد من بشین
فقط گاهی به یاد من برگای پاییزو ببین

روشنک درخشان